top of page
TOP
GQ6C8374_edited.jpg
Wie we zijn

Wie we zijn

Collectief voor behoud van cultuurgoed

De Kunstkoesteraars vormen een professioneel collectief, gespecialiseerd in research, conservering en restauratie van modern en historisch cultuurgoed. Een ensemble van gekwalificeerde experts, die altijd en alleen maar vanuit het intrinsieke belang van het kunstobject interdisciplinair samenwerken. Onder de bezielende begeleiding van onze oprichtster Karin van der Lem wordt er op basis van de specifieke behoeften en technische vereisten van het desbetreffende cultuurgoed het juiste team samengesteld. Met hart en ziel beschermen wij zo de oude en nieuwe kunsten. Want juist door het heden en het verleden te eren, dragen we bij aan het behoud van unieke inzichten, artistieke overtuigingen en smaak.

Waar we voor staan

Behouden van wat geleerd is

Wij geloven dat de kunstenaars mensen de mogelijkheid bieden tot een verruimd denkvermogen, om de wereld te zien via andermans ogen en zo verbeeldingskracht en de capaciteit om na te denken op te bouwen. Kunst was en is nog steeds één van de cruciale platforms voor het oproepen van vragen en kritische reflecties in een samenleving. Kunst laat ons zien wat was, wat is en wat zou kunnen zijn.

 

Binnen onze groeiende consumptiemaatschappij wordt de onvervangbare waarde van een Van Gogh nog wel erkend. Maar ook de culturele expressies van minder bekende kunstenaars verdienen volgens ons hetzelfde respect en dezelfde behoudsdrift. Het noodzakelijke belang van kunst voor de brede vorming van de mensheid in het algemeen en van kinderen en volwassen in het bijzonder, is het fundamentele uitgangspunt van alles waar De Kunstkoesteraars voor staan.

Waar we voor staan
Hoe we werken

Hoe we werken

Object centraal

en interdisciplinair

Onze gekwalificeerde experts werken altijd en alleen vanuit het intrinsieke belang van het kunstobject  of het historisch interieur interdisciplinair samen. De vakgebieden research, conservering en restauratie van modern en historisch cultuurgoed in binnen- en buitenruimten vragen zowel wetenschappelijke kennis als uiterst gespecialiseerde praktische vaardigheden.

 

De Kunstkoesteraars vertegenwoordigen een unieke combinatie van talenten en skills, waardoor wij reeds jaren succesvol samenwerken op kleine, grote, spraakmakende en uitdagende projecten. Onder de bezielende begeleiding van Karin van der Lem wordt er op basis van de specifieke behoeften en technische vereisten van het desbetreffende cultuurgoed de juiste combinatie van professionals samengesteld.

vernisafname_edited.jpg

Ons team professionals

Onze partnerships

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

 • Rijkserfgoedlaboratorium (RCE)

 • Monumenten & Archeologie Amsterdam

 • Archivolt Architecten

 • Stichting Resstauratie Atelier Limburg (SRAL)

 • Het Amsterdam Museum

Onze kleine en grote opdrachtgevers

 • Het Amsterdam Museum

 • Archivolt Architecten B.V.

 • Bouwhuis en Journée

 • Bouwinvest

 • Bureau Monumenten en Archeologie

 • Decowell

 • DELA vastgoed B.V.

 • Denc Netherlands B.V.

 • Duco Oranje

 • FG Stijl

 • Fryske Akademy

 • Gemeente Amsterdam

 • Gemeente Texel

 • Het Stedelijk Museum

 • Hogeschool van Amsterdam

 • Majumba B.V.

 • Midvast B.V.

 • Museum Kaap Skil

 • Objectum

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • MPB restauratie

 • Slokker Bouwgroep

 • Universiteit van Amsterdam

 • Willem Willemstein.

Wat we doen

Research, conservering en restauratie

De vakgebieden research, conservering en restauratie van modern en historisch cultuurgoed in binnen- en buitenruimten vragen zowel wetenschappelijke kennis als uiterst gespecialiseerde praktische vaardigheden.

Zoals onder andere (in alfabetische volgorde):

 • Advisering

 • Archiefonderzoek

 • Conditieopname

 • Conserveren

 • Consolideren

 • Decoratieve schildertechnieken

 • Documentatie

 • Facings aanbrengen

 • Integraal afwerkingsonderzoek

 • Kleurhistorisch onderzoek

 • Kleurhistorische inventarisatie

 • Kleurhistorische verkenning

 • Klimaatadvies

 • Materiaal-technisch onderzoek

 • Microscopie

 • Object centrale interdisciplinaire offertes

 • Opstellen van behandelvoorstel

 • Reinigingstesten en oppervlakte reiniging

 • Restauratie

 • Retoucheren

 • Risicomanagement

 • Schade inventarisatie

 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen

 • SEM/EDX analyse

 • Stratigrafisch onderzoek / topografieschema‘s

 • Specialistisch kleurhistorisch onderzoek

 • Vernisafname en vernis aanbrengen

 • Verwijderen van overschilderingen

 • Vullingen aanbrengen

 • Verguldwerk

Wat we doen
bottom of page