top of page
top expertises
Screen Shot 2018-07-23 at 18.28.25.png

Kleurhistorisch onderzoek

Het blootleggen van de architectuurgeschiedenis

De restauratoren van De Kunstkoesteraars zijn allen opgeleid om kleurhistorisch onderzoek uit te voeren. Historische interieurs bevatten vaak geschilderde afwerklagen of schilderingen op nagelvaste onderdelen zoals stucwerk, wandbespanningen, behang of houten betimmering. Kleurhistorisch onderzoek brengt in beeld hoe een interieur er oorspronkelijk én in de loop van de tijd heeft uitgezien. In diverse gradaties van onderzoek kunnen de afwerklagen op wanden, betimmering en plafonds in kaart worden gebracht.

 

Van kleurverkenning naar aanwezigheid van oude verflagen tot microscopisch onderzoek naar laagopbouw tot materiaal technisch onderzoek naar gebruikte pigmenten en bindmiddelen. Hierbij wordt altijd het ensemble in ogenschouw genomen en het kleurgebruik en de veranderingen gekoppeld aan de bewonersgeschiedenis en de bouwhistorische geschiedenis van een pand.  Idealiter gebeurt dit voorafgaand aan een restauratie, van waaruit wij een restauratieplan kunnen ontwikkelen. Ieder kleurhistorisch onderzoek doen wij volgens de Uitvoeringsrichtlijn Kleurhistorisch Onderzoek (URL) zoals opgesteld door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

 

Screen Shot 2018-07-27 at 15.14.56.jpg

Stratigrafisch en topografisch onderzoek

Binnen ons stratigrafisch en topografisch onderzoek worden alle aanwezige verflagen in kaart gebracht. Bij deze verkenningen wordt de verf laag voor laag  afgeschraapt waardoor er een chronologisch beeld ontstaat van de gebruikte kleuren. De hieruit volgende stratigrafieën en kleurenvensters vormen de basis voor de rest van de onderzoeken.

Microscopisch onderzoek en monsteranalyse

Bij ons microscopisch onderzoek worden de dwarsdoorsnedes van de monsters in een laboratorium onderzocht op de verflaagopbouw en het gebruik van bepaalde pigmenten. Met als doel het bepalen van de laagopbouw en de samenhang tussen de verschillende architectuuronderdelen. In sommige gevallen is een pigment en bindmiddelanalyse overbodig, omdat reeds tijdens het stratigrafisch onderzoek genoeg aanwijzingen zijn gevonden voor de datering van verschillende decoraties.

Kleuradvies en rapportage

Na een volledig specialistisch onderzoek geven wij  een gedetailleerde rapportage en eventueel een kleuradvies. De resultaten van de voorgaande kleurverkennende onderzoeken worden hierbij ook gekoppeld aan archiefmateriaal, zoals bijvoorbeeld foto's en andere oude gegevens, maar ook informatie van vorige bewoners en eigenaren. In samenspraak met de desbetreffende opdrachtgever kan er worden gekozen voor een historisch verantwoorde uitmonstering. De kleurbepaling doen wij aan de hand van het NCS-kleurensysteem. Daaraan gekoppeld wordt vaak een behandelingsvoorstel gedaan voor het conserveren en restaureren van het desbetreffende monumentale pand en/of daaraan gekoppelde kunstobjecten.

kleurhistorisch onderzoek
Historische binnenruimten

Historische binnenruimten

Kerken, kastelen, landhuizen en grachtenpanden 

Binnen De Kunstkoesteraars staan research en restauratie van diverse historische interieurs en objecten centraal. Vaak in samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken wij regelmatig in historische gebouwen zoals kerken, kastelen, landhuizen en grachtenpanden. Wij benaderen het interieur als een samenhangend geheel van architectuur, decoratieve afwerkingen en meubilair.

 

Wij restaureren schilderingen op uiteenlopende dragers, waaronder muurschilderingen, linnen wandbespanningen, papierbehang, goudleer behang, of verschillende beschilderde houten onderdelen, zoals balkenplafonds, lambriseringen of deuren. Vanwege de diversiteit aan materialen omvat De Kunstkoesteraars restauratoren uit verschillende disciplines.

plafond.png

Naoorlogse wandkunsten en muurschilderingen

Onze strijd tegen de sloop

Door sloop van gebouwen uit het tijdperk van de wederopbouw dreigen de vele kunstwerken in vooral scholen en ziekenhuizen verloren te gaan voor toekomstige generaties. Zoals architectuur met ornamenten, met gevelplastieken en met inpandige wandkunst, die muurvast zit. Met het slopen van deze gebouwen vol kunst verdwijnt een tijdperk uit ons blikveld.

 

Gelukkig wordt er momenteel een helder beleid ontwikkeld om deze kunsten te bewaren. De monumentale wandkunst is immers een belangrijk deel van ons erfgoed en maakt de taal van de verbeelding concreet in de diverse vormen van muurschilderingen, wandsculpturen en raamkunst. Vanzelfsprekend zetten De Kunstkoesteraars alles op alles om deze optimistische 'wederopbouwkunst' te kunnen behouden.

_DSC7629.jpg
muurschilderingen
verguldtechnieken

Verguldtechnieken

Timing, ouderwetse vakkennis en ervaring

Vergulden is het aanbrengen van een dunne laag goud. Dit wordt met behulp van verschillende technieken gedaan. Het vergulden met behulp van het uiterst dunne bladgoud is de meest gebruikte vorm, waarbij het belangrijk is om het goud op een goed klevende ondergrond aan te brengen zonder dat het dunne goud in deze ondergrond zinkt en zo een matte of zelfs vlekkerige vergulding geeft.

 

Onder De Kunstkoesteraars bevinden zich zeer ervaren verguldspecialisten. Timing, een hoge mate aan ouderwetse vakkennis en een ruime ervaring zijn vereisten om de vergulding op een zo glanzend mogelijke manier aan te brengen.

19956945_176527302886922_440859663063898
street art

Street art

Onze expertise in ontwikkeling

De Kunstkoesteraars hebben een bijzondere liefde gekregen voor straatkunsten, nationaal en internationaal. Een internationale workshop in Porto, city of street arts, heeft ons hierin geïnspireerd. Momenteel zijn we ons aan het verdiepen en opleiden in hoe deze kunstobjecten, met een in essentie tijdelijke oorsprong, desondanks kunnen behouden voor komende generaties.

Street art is een kunstvorm gerelateerd aan de graffitibeweging. Onder street art vallen diverse illegaal of legaal aangebrachte kunstuitingen in de openbare ruimte, die niet onder de pure graffiti vallen en evenmin vooralsnog tot de officiële kunst behoren. Street art komt voor in de vorm van stickers, sjabloondruk en posters, maar ook eigenmachtig geplaatste beelden, muurschilderingen en mobielen vallen hieronder. De afbeeldingen, de boodschap erachter en de originaliteit en uitdrukkingskracht  zijn belangrijk. Veel makers van street-art werken anoniem en verspreiden afbeeldingen zonder tekst of signatuur.

bottom of page