Cor Dik Moderne fresco 1956 

Het Project Team

In de voormalige banketbakkersschool De Berkhoff, sinds 2013 een gemeentelijk monument, is recent een fresco van Cor Dik in het zicht gekomen. Het herstel van Cor Diks muuschildering uit de moderne tijd is een initiatief van de Gemeente Amsterdam, Het Orean College (de nieuwe eigenaar van de school) in nauwe samenwerking met Stichting Cor Dik en Archivolt Architecten. Tezamen met De Kunstkoesteraars ontwikkelden zij een plan van aanpak om een van de weinige echte fresco's in Nederland in ere te kunnen herstellen en te behouden.

Interdisciplinair beraad over schade en de mogelijke ingrepen

Betrokkenen en De Kunstkoesteraars discussiëren onder leiding van Van der Lem over de restauratieproblematiek en de mogelijke aanpak. Hiervoor maken ze een onderscheid tussen het consoliderende, restaurerende en preventieve maatregelen.

Ontdekking van een naoorlogs monumentaal wandkunstwerk

De wandschildering die is aangebracht over twee verdiepingen verdween achter voorzetwanden. Recent is de schildering weer onthuld. De schildering was slechts een maand in het zicht. Daarna verdween ze weer tijdelijk achter een voorzetwand, als bescherming tijdens de voorgenomen verbouwing.

Fresco verdeeld over twee

verdiepingen van de bakkerschool

Cor Dik realsieerde een groot fresco over de twee etages van de bakkerij, die ‘de oogst’ en ‘de maaltijd’ verbeelden. Uit aantekeningen blijkt dat hij gebruik maakte van informatie over ‘portable fresco’s’ in de contemporaine publicatie Artist Materials door Ralph Meyer. Hij wilde dat de schildering echt onderdeel zou gaan worden van de ruimte.

Conditieopname en creatie behandelvoorstel

Onderzoek naar met welke materialen Dik deze schildering vervaardigde kon uitsluiten of het hier daadwerkelijk om een frescotechniek ging. De wand met de muurschildering is betengeld geweest middels houten balken waartegen de voorzetwand is geplaatst. Naast reeds bestaande schadebeelden (loszittende mortel, lacunes, mechanische schade) veroorzaakte het verwijderen van de houten betengeling de nodige schade.

Restauratieplan

Aan de hand van het onderzoek en de schade inventarisatie is een behandelplan opgesteld. Het plan heeft als uitgangspunt dat de omgang van grote lacunes niet los gezien kan worden van die van de kleine lacunes. De restauratie wordt in twee of drie perioden uitgevoerd. In augustus 2019 gaan De Kunstkoesteraars van start met het bovendste deel van het kunstwerk.

De Kunstkoesteraars vormen een professioneel collectief, gespecialiseerd in research, conservering en restauratie van modern en historisch cultuurgoed. Een ensemble van gekwalificeerde experts, die altijd en alleen vanuit het intrinsieke belang van het kunstobject interdisciplinair samenwerken. Met hart en ziel beschermen wij oude en nieuwe kunsten. Want juist door het heden en het verleden te eren, dragen we bij aan het behoud van unieke inzichten, artistieke overtuigingen en smaak.

Koesterkunst Ateliers

  • Facebook Kunstkoesteraars
  • LinkedIn Kunstkoesteraars
  • Instagram Kunstkoesteraars

Klaprozenweg 49F

1032KK Amsterdam

The Netherlands

0031 (0)6 55374 808

kantoor@kunstkoesteraars.nl

Research, conservering en restauratie

van modern en historisch cultuurgoed.

© 2018  De Kunstkoesteraars   |   De Kunstkoesteraars 2018 Algemene Voorwaarden  |   Met trots gecreërd door Miesiyu New Economy agency