top of page
Top Berlage

H.P. Berlage Rijksmonument 1895 

Screen Shot 2018-07-27 at 15.02.46_edite
Screen Shot 2018-07-27 at 15.02.06_edite
Screen Shot 2018-07-27 at 15.02.13_edite
10_09_18 CA Muntplein Trap -7240.jpeg
Screen Shot 2018-07-27 at 15.08.08_edite
Screen Shot 2018-07-27 at 15.14.37_edite
Screen Shot 2018-07-27 at 15.13.19.png
Screen Shot 2018-07-27 at 15.14.01_edite
Berlage Rijksdocument
Video afspelen
Screen Shot 2018-07-27 at 15.08.24.png
Screen Shot 2018-07-27 at 15.08.15.png

Het Project Team 

De opdracht werd gegeven door DELA Vastgoed BV die in het monumentale pand 16 luxe huur appartementen wilde realiseren. De Kunstkoesteraars werkten nauw samen met Common Affairs architecten, bouw- en procesmanagementbureau Objectum en Slokker Bouwgroep. De Kunstkoesteraars stelden een team samen van 9 restauratoren en decoratieschilders, en klaarden de klus in 3 maanden. Ons projectteam bestond uit: Suzana Desnica, Snezana Stankovic, Ruth Bothwell, Sindy Buissink, Antje Verstraten, Lynn van Rijnsoever, Megan Kisters, Karin van der Lem en Martine Posthuma de Boer.

Entrée en trappenhuis

onder een dikke laag witte verf

Uit de kleurhistorische inventarisatie bleek dat er zowel op de muurvlakken als op een aantal historische deuren en kozijnen nog geschilderde afwerkingen uit de bouwtijd aanwezig zijn. Bij sloopwerkzaamheden zijn muurdelen in het zicht gekomen met decoratieve patronen op de muren. Er zijn twee fases aanwezig van een groene bies op een okergeel muurvlak. Daarnaast zijn op de eerste en tweede verdieping een aantal systeemplafonds weggehaald en is een schrootjes plafond met balken tevoorschijn gekomen. Ook bleek uit de kleurinventarisatie dat er op de muren sjabloonschilderingen aanwezig zijn in verschillende kleuren. 

Karakteristiek voor

bouwstijl van Berlage

Het kantoor van De Nederlanden van 1845 is in architectuurhistorisch opzicht interessant omdat het gebouw de ontwikkeling van Berlage’s visie op bouwkunst letterlijk in zich draagt. Behoud van bestaande elementen uit de bouw- en verbouwperiode, en restauratie en reconstructie van de schilderingen doen recht aan de architectuurhistorische waarde die het trappenhuis heeft, waaronder de balustrade, de leuning en de trappaal, als ook de glas-in-lood vensters op het bordes naar de eerste verdieping.  De huidige geschilderde afwerking sluit daar echter niet bij aan. Ons research had als doel de kleuren van de eerste twee historische uitmonsteringen (1895 en 1910) van de entrée en het trappenhuis te bepalen en de decoratieve sjabloonschildering op de muren verder vrij te leggen.

Microscopische analyse

van verffragmenten

Microscopische analyse van verffragmenten diende ter ondersteuning en bevestiging van de resultaten van het stratigrafisch onderzoek. Van een selectief aantal onderdelen zijn monsters genomen, waarvan dwarsdoorsnedes onder de microscoop zijn bestudeerd, met als doel het bepalen van de laagopbouw en de samenhang tussen de verschillende architectuuronderdelen. Op basis van de kleurverkenning gaven we een kleur- en restauratieadvies. 

Filmpje: een grote verrassing

De grootste verrassing tijdens de restauratie was de leeuw die onder de vele verflagen tevoorschijn kwam op het muurvlak tegenover de entreedeur. De verf werd verwijderd en de muurschildering van de leeuw werd in zijn geheel gerestaureerd.

Kleuradvies en rapportage

Op basis van de kleurverkenning is in samenspraak Objectum / Commom Affairs een keuze gemaakt voor de tweede uitmonstering uit 1910. Er is een kleurbepaling gedaan aan de hand van het  NCS-kleurensysteem op de volgende onderdelen. Daarnaast wordt een kleur- en restauratie-advies gegeven voor de volgende onderdelen: onderkant van de trap, trapboom, trappaal en trapleuning, balustrade, en het metselwerk.  

bottom of page